INTEGRATIONSUPPROPET

Nya Kompisbyrån är djupt oroade över hur det politiska samtalsklimatet om integration har förändrats. Internationell media beskriver valresultatet och Sverigedemokraternas framgång som ett historiskt skifte i ett land som länge varit stolt över tolerans och öppenhet. Detta framgår även i Tidöavtalet som innehåller den politik som den nya regeringen vill driva.
Samtidigt visar Nya Kompisbyråns egen Kantar/Sifoundersökning att 40 % av etablerade svenskar vill träffa fler nyanlända i sin vardag. Vi kräver att den nya regeringen tar sitt ansvar och driver en integrationspolitik som gynnar hela Sverige. 
Vi vill att regeringen ska:
  • Ta krafttag för att minska segregationen

    Det är lätt att ha fördomar om människor som du aldrig träffat. Om integration ska lyckas måste vi skapa fler platser och sammanhang för nya och etablerade svenskar att mötas. Politiken ska bygga broar mellan människor, inte riva dem.
  • Värna diskrimineringslagen

    Diskrimineringslagen ger oss lika rättigheter och motverkar diskriminering baserat på hudfärg, könsidentitet, religion eller ålder (och mycket mer!). Lagen är ett viktigt skydd för många personer i vårt samhälle. Politiken ska värna diskrimineringslagen, inte avskaffa den.
  • Säkerställa finansiering till civilsamhället

    Civilsamhället arbetar varje dag för att öka gemenskapen i samhället och stötta nya svenskar att närma sig arbetsmarknaden. Det vill vi fortsätta med, men då behövs resurser. Politiken ska säkerställa finansiering till civilsamhället, inte strypa den. 

Håller du med? Skriv under! Integrationen har inte råd med fyra förlorade år. När vi har samlat in alla underskrifter kommer vi att lämna över dem till regeringen. #integrationsuppropet

JA, JAG SKRIVER UNDER!

Vi använder din e-post enbart för namninsamlingen

Får du ett felmeddelande när du skriver under?
Prova att ladda om sidan!